Comissions de treball

Aquesta comissió es constitueix per tal d´aconseguir y mantenir relacions amb les empreses i entitats que patrocinen recursos econòmics a l ´AMPA a canvi de publicitar-se al pavelló de la nostra escola. Aquestes aportacions determinen una important ajuda per poder dur a terme les activitats que l´AMPA organitza per fomentar la formació dels nostres fills i la nostra com a pares i mares.

La formen els membres de la Junta Ricardo González, Àlex Guasch, Ramón Hervera y Josep Ramón Guiu.

Es creen amb la voluntat d´establir un vincle entre pares i col.legi i un contacte que permiti conèixer la percepció dels pares sobre el funcionament del col.legi i a la vegada facilitar una millora de la formació dels nostres fills.

La conformen varies subcomissions:

  • INFANTIL: Guillermo Sebastián Vélez, Christian Mòdol, José Manuel Reyes.
  • PRIMÀRIA: Alex Guasch, Kety Mancilla.
  • ESO: Ricardo González, Mary Castro, Josep Ramón Guiu.
  • BATXILLERAT: Montserrat Serrano, Ramón Hervera.

L´AMPA del Col.legi Mater Salvaotoris forma part de la Federació d´AMPAS de les escoles cristianes del Bisbat de Lleida. El nostre representant es Alex Guasch.

www.fampaeclleida.org

Per tal de crear un espai de pares i mares que ens permeti compartir les nostres preocupacions, neguits i il.lusions com a pares l´AMPA organitza xerrades de professionals que ens ajudin a formar-nos millor.