AMPA Mater Lleida

Els pares, com a principals responsables de l'educació dels seus fills, participen en la vida del Col·legi, i li donen el seu suport sobretot a través de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes.

L’Associació de pares i mares del Col.legi Mater Salvatoris es una Associació sense ànim de lucre inscrita al Registre D’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  A la vegada formem part de la Federació D’Associacions de  Mares i Pares D’Alumnes de l’Escola Cristiana de Lleida.

Integrem l’AMPA el conjunt de mares i pares de l’escola. La nostra missió fonamental és la de col·laborar amb l’escola participant en l’educació i la formació integral dels nostres fills, servint de llaç entre la comunitat educativa i els pares i mares. Tanmateix, també destinem molts esforços en la nostra formació.

Per això, organitzem activitats destinades a aquests objectius, buscant aconseguir una més gran implicació i formació dels nostres fills en aspectes com la protecció i respecte al medi ambient ( hort, reciclatge…) l´educació afectiva ( tallers d’afectivitat); solidaritat ( col·laboracions amb ONGS ), sanitària, d’urbanisme ( tallers de Primers Auxilis…) a la vegada que organitzem activitats lúdiques i esportives, que considerem una inestimable ajuda per la formació individual i social dels nostres fills.

A través de l’AMPA del Col.legi Mater Salvatoris intentem com a col·lectiu formar-nos més i crear espais en els que compartim les nostres il.lusions i inquietuds.

Formem una gran família i us convidem a participar-hi.

Es pot contactar amb l’AMPA a través de la següent adreça de correu electrònic: info@ampamaterlleida.org o en el següent enllaç

Despesa últim any

Com cada any, des de l'AMPA reinvertim els ingressos en el Centre i en els alumnes

Distribució Ingressos AMPA

  • Quotes (73%)
  • Sponsors (27%)

Distribució despeses AMPA

  • Conferències i formació pares i alumnes (37%)
  • Activitats culturals (28%)
  • Activitats lúdiques i esportives (30%)
  • Aportació tecnològica, material i instal·lacions (5%)