AMPA Col.legi Mater Salvatoris Lleida, reconeix els drets personalíssims de l’afectat sobre les seves dades de caràcter personal, per a aquells tractaments, responsabilitat de, en els quals siguin utilitzats.

AMPA Col.legi Mater Salvatoris Lleida, ha implementat en la seva organització que exigeix ​​la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pel Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal , aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre:

Registre i inscripció dels fitxers o tractaments amb dades de caràcter personal de la seva responsabilitat en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Implementació de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
Formació i informació a tots els seus empleats i col·laboradors sobre les polítiques de seguretat adoptades per l’entitat.
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

En compliment del que exigeix ​​la LSSICE:

La presència d’una web de caràcter comercial a Internet, ni que sigui informativa, converteix l’empresa propietària en prestadora de serveis de la societat de la informació, estant obligada a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei, com als mitjans competents accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a les dades que permetin la seva identificació:

AMPA Col.legi Mater Salvatoris Lleida
Partida Pla de Monsó n. 30 || 25193 Lleida
Tel .: (+34) 973 23 40 50
Fax: (+34) 973 22 89 05
info@ampamaterlleida.org

AMPA Col.legi Mater Salvatoris Lleida, Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, C.I.F. G-25207648

Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

A l’ACCEPTAR, vostè consent expressament que les seves dades de caràcter personal siguin incloses en un tractament responsabilitat d’Internet Developing for you S. L., amb la finalitat de resoldre la consulta plantejada.

Alhora, sol·licitem el seu consentiment per mantenir-lo informat sobre productes i serveis d’AMPA Col.legi Mater Salvatoris Lleida o altres empreses del grup d’AMPA Col.legi Mater Salvatoris Lleida, les dades identificatives podrà consultar en aquest lloc web.

Vostè pot revocar el consentiment atorgat, així com exercir els seus drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit al responsable d’Atenció al Afectat, mitjançant comunicació a info@ampamaterlleida.org

També li informem que les seves dades seran cedides a aquelles entitats públiques o privades que en virtut de la normativa vigent, siguin necessàries per al correcte desenvolupament de la finalitat descrita.

Tot això en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament de Desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.